Insomnia en jämförande studie av effekten av KBT, Medicin, Kombinationsbehandling, samt placebo.

Mer än av tionde vuxen och var fjärde person över sextio år lider kroniskt av sömnstörningen insomnia. Att ha insomnia innebär att man har svårigheter att somna, täta uppvaknanden eller en känsla av att inte bli utsövd under minst en månad. Sömnstörningen orsakar också ett starkt lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller andra viktiga avseenden.

I en ny studie av Morin och medarbetare (2002) ställs flera olika behandlingar emot varandra. Under 8 veckor behandlades 72 personer, som haft insomnia i genomsnitt 17 år, med antingen (1) KBT, (2) Sömnmedel, (3) Kombination av KBT + sömnmedel, eller (4) Placebo.

KBT-behandlingen gavs vid fem tillfällen och bestod av information (även kallat sömnhygien), sömnrestriktion, stimuluskontroll, samt kognitiv omstrukturering av dysfunktionella antaganden kring sömn och sovande. Mer specifikt innebar det senare att deltagaren lärde sig identifiera ogynnsamma tankar, konfrontera dem, och därefter byta ut dem mot alternativa och mer balanserade tankar.

Medicin- och placebogruppen fick 7.5-30 mg temazepam (eller overksam substans) och rekommenderades i snitt dosen 2-3 gånger i veckan, men deltagaren hade möjlighet att ta medicin varje kväll. Dosen justerades en gång i veckan i samband med läkarbesök (20-30 minuter).

Deltagare i kombinationsbehandlingen fick både KBT och medicin. De träffade både KBT-terapeut samt läkare enligt ovan.

Direkt efter behandlingen var andelen kliniskt signifikant förbättrade 78% (KBT), 56% (medicin), 75% kombination, och 14% (placebo). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de tre aktiva behandlingarna, men vid uppföljning behöll KBT-gruppen sina framsteg mycket väl. Personer som behandlats med medicin tappade nästan alla sina framsteg. Effekten av kombinationsbehandlingen hamnade mittemellan KBT och medicingruppen.


Referens: Morin, C. M., Blais, F., Savard, J. (2002). Are changes in beliefs and attitudes about sleep related to sleep improvements in the treatment of insomnia? Behaviour Research and Therapy, 40, 741-752.